Thursday, March 29, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ ရုိးရွင္းပြင့္လင္းေသာအျမင္ အပိုင္း(၁)

ေခါင္းစဥ္ကုိက ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ယေန႔ျပဳမူလႈပ္ရွားေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္မႈေတြ အေပၚ  တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးရဲ႕ ရုိးရုိးသားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးဆုိတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားလုိ႔ တထစ္ခ်ေျပာလုိ႔မရေပမဲ့ တပ္မေတာ္ သားအားလုံးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွ ဒီလုိအျမင္၊ ဒီလုိသေဘာထားေတြရွိေနတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္။
 လတ္တေလာကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ နယ္လွည့္ခရီးစဥ္ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ကတစ္ဆင့္ ပါတီမူ၀ါဒဆုိင္ရာထုတ္လႊင့္လ်က္ေတြအရ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္္ ရဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ရင္းအမွန္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသလုိ၊ စကား ထဲကဇာတိျပလာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့စကားလုံး မ်ားကုိလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိေနရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ နယ္ေျမေတြကုိေရာက္ရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူကုိ ေသြးကြဲေစတဲ့ စကားလုံးမ်ားကုိသုံးသလုိ၊ တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ NLD ပါတီကုိ မဲထည့္ဖုိ႔အရွက္မရွိ တစာစာ မဲေတာင္းခံတာကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ရမယ္လုိ႔ေျပာၿပီး ပါတီမူ၀ါဒကုိ ျမန္မာ့ရုပ္သံက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ကေနဖယ္ရွားဖုိ႔ ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ Political Challenges လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသိစိတ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျပဳလုပ္မဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ယူဆထားဟန္တူပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆုိတာ တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားခ်ိနဲ႕ေအာင္၊ တုိင္းျပည္ကုိမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ႀကိဳးဆြဲ ခံထားရတဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္အျဖစ္သာ ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာကလည္း မည္သူမမူ မိမိျပဳဆုိတဲ့အတုိင္း ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အေနာက္တိုင္းပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း အ၀ိုင္းရဲ႕ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ပုဂိၢဳလ္ေရးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ အာရုံေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာလူေနမႈ၀န္းက်င္မွာ လမ္းေပၚကုိ တက္လာတဲ့ လူထုကိုၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံၿပီလုိ႔ မယူဆ ေစျခင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲလုိလားေနတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိလဲ အေျပာင္းအလဲကုိ ေတာင္းဆုိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ညွင္သာေသာအေျပာင္းအလဲကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ျပည္သူနဲ႔ရန္တုိက္ေပးၿပီး မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ လမ္းမေပၚစည္းမရွိကမ္းမရွိ တက္လာတဲ့ ျပည္သူအားလုံးဟာ NLD ကုိ အရမ္းခ်စ္လုိ႔ေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ မရွိလုိ႔မျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ဆုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္တဲ့ လူထု              လူတန္းစားအသီးသီးက ျပည္သူလူထုဟာလည္း အင္အားစုတစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနၿပီး ဒီအင္အားစုအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံမႈမရွိဘူးဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီအင္အားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ မေထာက္ခံျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မလုိလားလုိ႔၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ မသြားျခင္လုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ -
  • တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကုိ ေသြးခြဲျခင္း
  • အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လက္မခံျခင္း
  • ေနာက္ကြယ္က ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရလိုဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသဖြယ္ ျပဳမူ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ရွင္းျပလိုပါတယ္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကိုေသြးခြဲျခင္း
 ``ကၽြန္မေဖေဖေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြ သိပ္ခ်စ္ၾကတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ျပန္လည္ ခ်စ္ခင္မႈကုိျပန္ရဖုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္ သားေတြအေနနဲ႔ NLD ကုိ မဲထည့္ဖုိ႔ေျပာျခင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ ျပည္သူကခ်စ္ဖုိ႔လုိသလုိ၊ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ျပည္သူကုိအားကုိးဖုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ ႏုိ္င္ငံရဲ႕အေျခခံ ျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚကုိ စုိးမိုးခ်င္တဲ့ဆႏၵမရွိဖုိ႔လုိပါတယ္´´ ဆုိၿပီး မတ္လ(၄)ရက္ေန႔က ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆုိသြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြင္းက ေပါက္ဖြားလာခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀လုံၿခဳံမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံံ့အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ မဆုံးရံႈးရေလေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမၿပဳိကြဲရေအာင္ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား ေပးဆပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကမလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ငံအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ရျခင္းကုိ မ်က္စိစုံမွိတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ကုိႏွိပ္စက္ျခင္လုိ႔၊ ျပည္သူေတြကုိ စုိးမုိးျခင္လုိ႔ဆုိတဲ့ အေနာက္မီဒီယာမိႈင္းမိသူမ်ားရဲ႕ထုံးစံအတုိင္း တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ ကုိ ဆန္႔က်င္ ဘက္အုပ္စုအသြင္ျဖစ္ေစမဲ့ စကားလုံးမ်ိဳး မေျပာသင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရက ခင္းေပးခဲ့တဲ့ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလမွ ယခင္အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ တတ္္ႏိုင္ သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအာဏာကုိရယူခဲ့ရတယ္၊ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ ျမင့္မားတုိးတက္ လာေအာင္၊ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆုံးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းေတြကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး မေျပာလုိေတာ့ပါဘူး။
ကၽြန္မေဖေဖ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြက သိပ္ခ်စ္ ၾကသလုိ ကၽြန္မေဖေဖ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္မွာလည္း ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ ခ်စ္ခင္ဆဲပဲလုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ခံစားယုံၾကည္ ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္မေဖေဖ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္ရဲ႕ရန္သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးေတြ(အဂၤလိပ္)ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေခတ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ပါ။ ကၽြန္မေဖေဖ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ေခတ္ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ရန္သူဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးေတြ (အဂၤလိပ္)ေသြးခြဲဖန္တီးခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာေတာ့ နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။
`` ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္မႈျပန္ရဖုိ႔ ´´ ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကေတာ့ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြကပဲ မခ်စ္ခင္၊ မႏွစ္သက္ေတာ့သေယာင္ေယာင္ မိမိစိတ္နဲ႔ႏိႈ္င္းၿပီး ေျပာျခင္း ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေပၚအၫွိဳးအေတးရွိေနတဲ့စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ ေျပာဆုိတယ္လုိ႔ဘဲ ယူဆပါတယ္။ NLD ပါတီကုိ မဲထည့္မွ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္လာမယ္ဆုိတာ ဘာမွမဆုိင္ဘူးထင္ပါတယ္။
-   တပ္မေတာ္အတြက္ NLD ဘာလုပ္ေပးပါသလဲ.. ? 
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိနားလည္လက္ခံမွာလား.. ?
- တပ္မေတာ္အင္အားရွိေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္ေပးဖူးပါသလဲ…? ေမးလုိက္ခ်င္ ပါတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူ တပ္မေတာ္ဖခင္တစ္ဦးဆုိတာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ရဲ႕သမီးကဘယ္အခန္းက႑မွာမွ မပါရွိဘူးဆုိတာကုိ လူတုိင္းသိပါတယ္။
လူဆုိတာ ကုိယ့္သမုိင္းကုိယ္ေရးပါတယ္။ တပ္မေတာ္သမုိင္းကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေရးသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးခဲ့တဲ့သမုိင္းေၾကာင္းအရ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ အထင္မႀကီး၊ မေလးစားပဲ ျပည္သူကုိ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ေနရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သမုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ဆုံးရႈံး ေအာင္လုပ္သြားႏုိင္တဲ့ ဆူးေညွာင့္ခလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ျဖစ္ေစမဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ားဟာ တပ္မေတာ္အင္အား ခ်ိနဲ႔ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကာ လမွာ တပ္မေတာ္အေပၚအျမင္မၾကည္လင္သူ၊ တပ္မေတာ္ အေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရဆန္႔က်င္သူ ၊တပ္မေတာ္ကုိ စစ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္သူမ်ားဟာ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိတဲ့ မိႈ္င္းလုံးၾကားမွာ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ျဖစ္တယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္က ယုံၾကည္လက္ခံထား ပါတယ္။ ဒီလုိတပ္မေတာ္အေပၚ မေကာင္းျမင္သူေတြထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဦးေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အဓိကပဲ့ကုိင္ရွင္ မျဖစ္ေစလုိပါဘူး။ ျဖစ္ေနလုိ႔ေျပာရတာျဖစ္ၿပီး မျဖစ္ေစလုိတဲ့ တပ္မေတာ္သား မ်ားရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကုိေတာ့ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက တပ္မေတာ္အေပၚ မေကာင္းျမင္ေန တာမဟုတ္သလို ႏိုင္ငံတကာကလည္း တပ္မေတာ္ကို အထင္ႀကီးေလးစားမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ာ -
တပ္မေတာ္အေပၚအမွန္တကယ္ခ်စ္ခင္ပါတယ္ဆုိရင္ ----
တပ္မေတာ္မိသားစု၀င္တစ္ဦးပါလုိ႔ အမွန္တကယ္ခံယူထားတယ္ဆုိရင္ ---
 ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ေသြးမခြဲဘဲ ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြား လာတဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ကုိ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ ရန္အလုိ႔ုငွာ တုိင္းျပည္အင္အားရွိေအာင္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိေစေရး ေျပာဆုိျပဳမူလုပ္ကုိင္ ႀကံဆသြားသင့္ပါ ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါတယ္။

5 comments:

 1. ေဒၚစုုကိုုကၽြန္ေတာ္အမုုန္းဆံုုးအခ်က္ဟာ ကိုုေရႊနဂါးေထာက္ျပတဲ့ ေဒၚစုုရဲ့အမ်ိဳး ေတြကိစၥပါ..ကၽြန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္းက အဂၤလန္သံရုုံးမွာ တာ၀န္က်တယ္။အဲဒီတုုန္းက ေဒၚစုု အက်ဥ္းက်ေနတယ္၊ မိုုက္ကယ္ၾကီးဆံုုးေတာ့မယ့္အခ်ိန္ဗ်..အဲဒါသူ႔ေယာက်ၤားဆံုုးခါနီးလိုု႔ ေဒၚစုုကိုု မရ ရေအာင္သြားေခၚမယ္တဲ့။သူ႔ရဲ့ ခဲအိုုလိုု႔ေျပာတယ္ထင္တာဘဲ။ ဗီဇာလာေလ်ွာက္တာတဲ့။ ထံုုးစံအတိုုင္း အထက္တင္ေပါ့။သူကခ်က္ျခင္းလိုုခ်င္ တယ္တဲ့။ေစာင့္မယ္တဲ့။မျဖစ္နုုိင္ပါ မနက္မွာအေျဖတစ္ခုုသိရေအာင္လုုပ္ေပးမယ္ဆိုုျပီးေျပာတာမရဘူး သံအမတ္၀င္ေတြ႔မယ္ဆိုုျပီးအတင္းတက္၊အတင္း၀င္တဲ့ဗ်.. သံအမတ္ကိုုလည္း ံံ မင္းကိုုခန္႔ထားတာ နွစ္နုုိင္ငံဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ တိုုးတက္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔။အခုုဗီဇာေလးတစ္ခုုေတာင္ အဆင္ေျပေအာင္ မလုုပ္ေပးနိုုင္တာ။ခင္ဗ်ားမရွိသင့္ဘူး။အဂၤလန္ေျမဟာ လူဖ်င္းျမန္မာေတြ အတြက္ မဟုုတ္ဘူးဆိုုျပီးရိုုင္းျပစြာျျပဳမူ ဆက္ဆံသြား တယ္တဲ့ ဗ်ာ။ေဒၚစုု ငယ္ငယ္ကျမန္မာ့သမိုုင္း မေလ့လာခဲ့ဘူးဗ်..ဘယ္သူျငင္းရဲလဲအဲဒါကိုု။ ကၽြန္ေတာ္သက္ေသျပမယ္။ ဘာမွမဆိုုင္တဲ့ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ျမန္မာ့သမိုုင္း ကိုုေသခ်ာသင္ေတာ့တဲ့ အထက္တန္းလည္းေရာက္ေရာကၽြန္ေတာ့မွာ ဆိုုဒ္ကိုု တစ္ခုုရသြားတယ္။ ဘ၇စ္တစ္ခ်္ဆိုုတဲ့ေကာင္ေတြကိုုတစ္သက္ မေၾကဘူး။ ငါတိုု႔သာတဲ့ေန႕ ဂလဲ့စားျပန္ေခ်မယ္၊ မေခ်နိုုင္ေသးေတာင္ ဒီေကာင္ေတြနဲ႔ေအာက္က်ခံ မေပါင္းဘူး။ စီးပြားေရးလဲမလုုပ္ဘူး။ Sir ဆိုုတဲ့စကားကိုုေျမျမဳတ္ထားတယ္ ဘယ္ေတာ့မွဒီေကာင္ေတြကိုုမေခၚဘူး။ အဲဒီဆိုုဒ္ကိုုနဲ႔ဘဲ ခုုခ်ိန္ထိကၽြန္ေတာ္ ဘရစ္တစ္ခ်္ဆိုုတာသိရင္၊ ခ်က္ခ်င္းမိတ္မဖြဲ႔ဘူး။အေပါင္းသင္းထဲမွာလဲ ဘရစ္တစ္ခ်္မရွိဘူးခုုထိဘဲ ။ျပီးေတာ့တကၠသိုုလ္တုုန္းက ကၽြန္ေတာ္ အိုုင္ယာလန္ကေကာင္ေတြကိုု ဘယ္အရြယ္ျဖစ္ျဖစ္ လုုိက္ျပီးမိတ္ဖြဲ႔တယ္။ေက်ာင္းရံုုးခန္းထဲက စာေရးမကိုု ျမန္မာျပည္ကေပါေခ်ာင္ေကာင္းေလးေတြမွာ၊လက္ေဆာင္ေပး၊ ခင္ေအာင္ေပါင္ျပီး။ အိုုင္ယာလန္စရင္းရေအာင္ယူ၊လိုုက္ရွာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လိုုဘာမွမဆိုုင္။ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ကိုုသတ္သြား၊တိုုင္းျပည္ကိုုဒုုကၡေပးသြားတဲ့ ေကာင္ေတြကိုုအဲဒီေလာက္မုုန္းတာ ေဒၚစုုရယ္..ခင္ဗ်ားအစားက်ဳပ္အသည္း နာလြန္းလိုု႔ပါဗ်ာ။ ေလာကၾကီးမွာ တိုုင္းျပည္မခ်စ္တဲ့လူ၊လူမ်ိဳးမခ်စ္ တဲ့လူ ေတြအမ်ားၾကီး၊ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားလိုု ကိုုယ့္အေဖ/ကိုုယ့္အမ်ဳီး မခ်စ္တဲ့လူကေတာ့ေတာ္ေတာ္ရွားသား။ျပီးေတာ့ကိုုယ့္ေက်းဇူးရွင္ကိုုသတ္တဲ့ အမ်ိဳးကိုုမွယူရတယ္။တကယ္ေတြးမယ္ဆုုိ ဒီလိုုေတာင္ေတြးခ်င္ ရင္ေတြးလိုု႔ရတယ္...ခင္ဗ်ားတိုု႔က ဗကပမ်ိဳးေတြဆိုုေတာ့ ဒီစိတ္လဲခင္ဗ်ားမွာရွိလိုု႔(ဗကပဆိုုတာက အျမင္မတူရင္ ကိုုယ့္အေဖကိုုယ္ေတာင္ျပန္သတ္တယ္ေလ၊)ဒီေကာင့္ကုုိယူတာအဆန္းမ ဟုုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ.... ခင္ဗ်ားေတာ္တယ္၊တတ္တယ္။(ဗမာလူမ်ိဳးေလ)၊ဗဟုုသုုတၾကြယ္၀တယ္၊ (အက်ဥ္းခ်ထားတုုန္းက၊ဘာမွမလုုပ္ရေတာ့စာအုုပ္ေတြဖတ္တယ္ေလ၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးရဲ့ေက်းဇူးေပါ့့၊ေသေတာင္ခင္ဗ်ားအဲ့ေက်းဇူးမေမ့နဲ႕ေနာ္။ နိုုဘယ္ဆုုေတာင္သူေၾကာင့္ ရတာ၊အဲဒါခင္ဗ်ားမျငင္းနဲ႕ အျပင္မွာေနရင္၊အမွားေတြေျပာ/လုုပ္တာနဲ႔တင္ နုိဘယ္မေျပာနဲ႔ အိုုပယ္ဆိုု ဆိုုျပီး၊ခင္ဗ်ား ေျမာင္းထဲေရာက္တာၾကာေပါ့)ဒါေပမဲ့က်ုဳပ္တိုု႔မ်ိုုးဆက္/အာဇာ နည္မ်ိဳးဆက္ လဒေသြးေရာသြားျပီး ဘယ္ေတာ့မွာျပန္မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ၊ေဒၚစုုေရ ခင္ဗ်ားကိုု ကလဲ့စားေခ်မဲ့လူ၊အမ်ိဳးဖ်က္မ ဆိုုျပီး၊ ရင္နာတဲ့လူတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကိုု ဒီေျမမွာ အရွင္ေတာင္ထားပါ့မလား ဆိုုတာေတာ့က်ဳပ္ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္လုုပ္လိုုက္အံုုးမယ္ဗ်ာ...ျပီးရင္ လက္ခုုတ္ကိုု အားရပါးရၾကီးကိုုတီးရအ့ုံးမယ့္ေန႕ ေရာက္လာမွာပါဗ်ာ။၊ ခင္ဗ်ားအတြက္ကၽြန္ေတာ္ အျမဲဆုုေတာင္းေပးေနပါမယ္။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖိုု႔ကိုု တစ္ခါမွမေျပာဖူးတဲ့ေဒၚစုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ေမတၱာေတြ၊ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖိုု႔မေျပာနဲ့ အာဇာနည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔မိခင္ရဲ့ သမိုုင္းကိုုအမဲစက္ ထင္ေအာင္ လုုပ္ခဲ့တာေတြ တစ္ေန႔တူေသာအက်ိဳးေပးမယ္။၀ဋ္လည္မွာပါ။
  ငရဲက ေသမွခံရတာေနာ္ဘ၀ကူးတယ္။ ၀ဋ္ဆိုုတာဘ၀မကူးဘူး။ ခုုခံရလိမ့္မယ္။

  ReplyDelete
 2. Above comment is very good. Aung San Su Kyi should not marry Myanmar enemy race ( British ) because British colonize Myanmar and killed her father.

  ReplyDelete
 3. ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ကို....တည္ေထာင္ျပီး...ျပည္သူ႔ေတြခ်စ္ေအာင္...ဖန္တီးခဲ႔သူကေတာ႔...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ၊ ဖခင္တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔..တပ္မေတာ္ကို..ျပည္သူေတြမုန္းေအာင္...ဖန္တီးခဲ႔တာကေတာ႔..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔..သမီးပါ။ အေဖက..လက္နဲ႔ေရးခဲ႔တာကို..သမီးလုပ္သူက..ေျခနဲ႔ဖ်က္တာကေတာ႔....လြန္လြန္းပါတယ္။ ရွက္တတ္ရင္ လဲေသဖို႔..ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 4. သူမ်ား တိုင္းၿပည္ ေတြမွာ သမ တ တစ္ေယာက္ရဲ ့ အရည္ အခ်င္းက ဘယ္ လို လဲ သိရင္ တင္ေပး ၾကပါအံုး
  လူ တစ္ေယာက္ သမတ ၿဖစ္ ရန္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ရဲ ဖြဲ ့စည္းပံု ကို ၿပင္သင့္လား။

  ReplyDelete
 5. ကုိယ္လုိရာ ကုိယ္ဆြဲေျပာေနတဲ့ ေသာက္ရူးေတြ.

  ReplyDelete