Thursday, March 29, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ ရုိးရွင္းပြင့္လင္းေသာအျမင္ အပိုင္း(၁)

ေခါင္းစဥ္ကုိက ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ယေန႔ျပဳမူလႈပ္ရွားေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္မႈေတြ အေပၚ  တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးရဲ႕ ရုိးရုိးသားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးဆုိတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားလုိ႔ တထစ္ခ်ေျပာလုိ႔မရေပမဲ့ တပ္မေတာ္ သားအားလုံးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွ ဒီလုိအျမင္၊ ဒီလုိသေဘာထားေတြရွိေနတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္။
 လတ္တေလာကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ နယ္လွည့္ခရီးစဥ္ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ကတစ္ဆင့္ ပါတီမူ၀ါဒဆုိင္ရာထုတ္လႊင့္လ်က္ေတြအရ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္္ ရဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ရင္းအမွန္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသလုိ၊ စကား ထဲကဇာတိျပလာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့စကားလုံး မ်ားကုိလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိေနရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ နယ္ေျမေတြကုိေရာက္ရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူကုိ ေသြးကြဲေစတဲ့ စကားလုံးမ်ားကုိသုံးသလုိ၊ တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ NLD ပါတီကုိ မဲထည့္ဖုိ႔အရွက္မရွိ တစာစာ မဲေတာင္းခံတာကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ရမယ္လုိ႔ေျပာၿပီး ပါတီမူ၀ါဒကုိ ျမန္မာ့ရုပ္သံက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ကေနဖယ္ရွားဖုိ႔ ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ Political Challenges လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသိစိတ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျပဳလုပ္မဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ယူဆထားဟန္တူပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆုိတာ တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားခ်ိနဲ႕ေအာင္၊ တုိင္းျပည္ကုိမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ႀကိဳးဆြဲ ခံထားရတဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္အျဖစ္သာ ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာကလည္း မည္သူမမူ မိမိျပဳဆုိတဲ့အတုိင္း ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အေနာက္တိုင္းပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း အ၀ိုင္းရဲ႕ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ပုဂိၢဳလ္ေရးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ အာရုံေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာလူေနမႈ၀န္းက်င္မွာ လမ္းေပၚကုိ တက္လာတဲ့ လူထုကိုၾကည့္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံၿပီလုိ႔ မယူဆ ေစျခင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲလုိလားေနတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိလဲ အေျပာင္းအလဲကုိ ေတာင္းဆုိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ညွင္သာေသာအေျပာင္းအလဲကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ျပည္သူနဲ႔ရန္တုိက္ေပးၿပီး မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ လမ္းမေပၚစည္းမရွိကမ္းမရွိ တက္လာတဲ့ ျပည္သူအားလုံးဟာ NLD ကုိ အရမ္းခ်စ္လုိ႔ေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ မရွိလုိ႔မျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ဆုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္တဲ့ လူထု              လူတန္းစားအသီးသီးက ျပည္သူလူထုဟာလည္း အင္အားစုတစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနၿပီး ဒီအင္အားစုအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံမႈမရွိဘူးဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီအင္အားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ မေထာက္ခံျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မလုိလားလုိ႔၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ မသြားျခင္လုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ -
    • တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကုိ ေသြးခြဲျခင္း
    • အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လက္မခံျခင္း
    • ေနာက္ကြယ္က ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရလိုဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသဖြယ္ ျပဳမူ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ရွင္းျပလိုပါတယ္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကိုေသြးခြဲျခင္း
 ``ကၽြန္မေဖေဖေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြ သိပ္ခ်စ္ၾကတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ျပန္လည္ ခ်စ္ခင္မႈကုိျပန္ရဖုိ႕အတြက္ တပ္မေတာ္ သားေတြအေနနဲ႔ NLD ကုိ မဲထည့္ဖုိ႔ေျပာျခင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ ျပည္သူကခ်စ္ဖုိ႔လုိသလုိ၊ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ျပည္သူကုိအားကုိးဖုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ ႏုိ္င္ငံရဲ႕အေျခခံ ျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚကုိ စုိးမိုးခ်င္တဲ့ဆႏၵမရွိဖုိ႔လုိပါတယ္´´ ဆုိၿပီး မတ္လ(၄)ရက္ေန႔က ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆုိသြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြင္းက ေပါက္ဖြားလာခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀လုံၿခဳံမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံံ့အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ မဆုံးရံႈးရေလေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမၿပဳိကြဲရေအာင္ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား ေပးဆပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကမလႊဲမေရွာင္သာ ႏုိင္ငံအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ရျခင္းကုိ မ်က္စိစုံမွိတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ကုိႏွိပ္စက္ျခင္လုိ႔၊ ျပည္သူေတြကုိ စုိးမုိးျခင္လုိ႔ဆုိတဲ့ အေနာက္မီဒီယာမိႈင္းမိသူမ်ားရဲ႕ထုံးစံအတုိင္း တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ ကုိ ဆန္႔က်င္ ဘက္အုပ္စုအသြင္ျဖစ္ေစမဲ့ စကားလုံးမ်ိဳး မေျပာသင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရက ခင္းေပးခဲ့တဲ့ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကာလမွ ယခင္အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ တတ္္ႏိုင္ သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအာဏာကုိရယူခဲ့ရတယ္၊ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ ျမင့္မားတုိးတက္ လာေအာင္၊ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆုံးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းေတြကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး မေျပာလုိေတာ့ပါဘူး။
ကၽြန္မေဖေဖ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြက သိပ္ခ်စ္ ၾကသလုိ ကၽြန္မေဖေဖ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္မွာလည္း ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ ခ်စ္ခင္ဆဲပဲလုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ခံစားယုံၾကည္ ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္မေဖေဖ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ေခတ္တုန္းက တပ္မေတာ္ရဲ႕ရန္သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးေတြ(အဂၤလိပ္)ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေခတ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ပါ။ ကၽြန္မေဖေဖ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)ေခတ္ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ရန္သူဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ိဳးေတြ (အဂၤလိပ္)ေသြးခြဲဖန္တီးခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာေတာ့ နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။
`` ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္မႈျပန္ရဖုိ႔ ´´ ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကေတာ့ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ျပည္သူေတြကပဲ မခ်စ္ခင္၊ မႏွစ္သက္ေတာ့သေယာင္ေယာင္ မိမိစိတ္နဲ႔ႏိႈ္င္းၿပီး ေျပာျခင္း ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေပၚအၫွိဳးအေတးရွိေနတဲ့စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ ေျပာဆုိတယ္လုိ႔ဘဲ ယူဆပါတယ္။ NLD ပါတီကုိ မဲထည့္မွ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္လာမယ္ဆုိတာ ဘာမွမဆုိင္ဘူးထင္ပါတယ္။
-   တပ္မေတာ္အတြက္ NLD ဘာလုပ္ေပးပါသလဲ.. ? 
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိနားလည္လက္ခံမွာလား.. ?
- တပ္မေတာ္အင္အားရွိေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္ေပးဖူးပါသလဲ…? ေမးလုိက္ခ်င္ ပါတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူ တပ္မေတာ္ဖခင္တစ္ဦးဆုိတာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ရဲ႕သမီးကဘယ္အခန္းက႑မွာမွ မပါရွိဘူးဆုိတာကုိ လူတုိင္းသိပါတယ္။
လူဆုိတာ ကုိယ့္သမုိင္းကုိယ္ေရးပါတယ္။ တပ္မေတာ္သမုိင္းကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေရးသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးခဲ့တဲ့သမုိင္းေၾကာင္းအရ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ေတြကုိ အထင္မႀကီး၊ မေလးစားပဲ ျပည္သူကုိ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ေနရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သမုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ဆုံးရႈံး ေအာင္လုပ္သြားႏုိင္တဲ့ ဆူးေညွာင့္ခလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ျဖစ္ေစမဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ားဟာ တပ္မေတာ္အင္အား ခ်ိနဲ႔ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ကာ လမွာ တပ္မေတာ္အေပၚအျမင္မၾကည္လင္သူ၊ တပ္မေတာ္ အေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရဆန္႔က်င္သူ ၊တပ္မေတာ္ကုိ စစ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္သူမ်ားဟာ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိတဲ့ မိႈ္င္းလုံးၾကားမွာ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ျဖစ္တယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္က ယုံၾကည္လက္ခံထား ပါတယ္။ ဒီလုိတပ္မေတာ္အေပၚ မေကာင္းျမင္သူေတြထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဦးေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အဓိကပဲ့ကုိင္ရွင္ မျဖစ္ေစလုိပါဘူး။ ျဖစ္ေနလုိ႔ေျပာရတာျဖစ္ၿပီး မျဖစ္ေစလုိတဲ့ တပ္မေတာ္သား မ်ားရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကုိေတာ့ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက တပ္မေတာ္အေပၚ မေကာင္းျမင္ေန တာမဟုတ္သလို ႏိုင္ငံတကာကလည္း တပ္မေတာ္ကို အထင္ႀကီးေလးစားမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ာ -
တပ္မေတာ္အေပၚအမွန္တကယ္ခ်စ္ခင္ပါတယ္ဆုိရင္ ----
တပ္မေတာ္မိသားစု၀င္တစ္ဦးပါလုိ႔ အမွန္တကယ္ခံယူထားတယ္ဆုိရင္ ---
 ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ေသြးမခြဲဘဲ ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြား လာတဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ကုိ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ ရန္အလုိ႔ုငွာ တုိင္းျပည္အင္အားရွိေအာင္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိေစေရး ေျပာဆုိျပဳမူလုပ္ကုိင္ ႀကံဆသြားသင့္ပါ ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါတယ္။

Friday, March 23, 2012

တစ္ေဒၚလာ ၈၂၀ က်ပ္ႏႈန္း တရားဝင္ သတ္မွတ္မည္


ယခင္က ျမန္မာအစိုးရ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားဝင္ေပါက္ေစ်းမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ေစ်းကြက္ (အစိုးရမဟုတ္ေသာေစ်းကြက္)မွာေတာ့ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၈၀၀ ဝန္းက်င္ ေစ်းေပါက္ပါသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မွာေတာ့ ၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တြက္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသည္။ ဤေစ်းေၾကာင့္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ဤေငြလဲႏႈန္း ျပဳျပင္လုိက္၍ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာဝင္လာမည္ဟု တြက္၍မရႏုိင္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တျခားအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ ဥပေဒလည္း လိုေသးသည္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက အဆင့္နိမ့္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာမွ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေငြလဲႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလည္း လိုအပ္ေနေသးသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈကို တည္တံ့ေအာင္လုပ္ရန္လည္း လိုသည္။ ဘဏ္ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ႏႈန္းရွင္စနစ္ျဖင့္ ေငြလဲႏႈန္းကို က်င့္သံုးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၂၀ က်ပ္ႏႈန္းမွာ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိကကမူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိ၊ မရွိႏွင့္ ၄င္းေငြမ်ား ျပည္သူလူထု ခံစားရမွသာ တုိင္းျပည္အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 Myanmar Expressမွကူးယူေဖာ္ၿပသည္...။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား


၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္
(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၃)ေနရာ
ဖားကန္႔၊ မိုးေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္၊
၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၃)ေနရာ
စစ္ကိုင္း၊ ပုလဲ၊ မင္းကင္း
(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္(၂)ေနရာ
(ကန္႔ဘလူ-ကြၽန္းလႇ-ေရဦး-တန္႔ဆည္) (ဗန္းေမာက္-ေကာလင္း-၀န္းသို-ပင္လယ္ဘူး)
၃။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၂)ေနရာ
ကြၽန္းစု၊ ေလာင္းလံု
၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္(၄)ေနရာ
ေတာင္ငူ၊ ထန္းတပင္၊ သနပ္ပင္၊ လက္ပံတန္း၊
(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္(၁)ေနရာ
(အုတ္တြင္း-ထန္းတပင္)
(ဂ) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(၁)ေနရာ
(က၀-၂)
၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ (၅) ေနရာ
မေကြး၊ ေရစႀကိဳ၊ ၿမိဳင္၊ ပခုကၠဴ၊ ပြင့္ျဖဴ
(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
(ေတာင္တြင္းႀကီး)
၆။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ (၁၀)ေနရာ
ဇဗၺဴသီရိ၊ ပုဗၺသီရိ၊ ဒကၡိဏသီရိ၊ ဥတၲရသီရိ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ တံတားဦး၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ မိတၳီလာ၊ ျပင္ဦးလြင္။
၇။ မြန္ျပည္နယ္

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
ေမာ္လၿမဳိင္
၈။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၆)ေနရာ
ေကာ့မႇဴး၊ သံုးခြ၊ ဒဂံု(ဆိပ္ကမ္း)၊ မရမ္းကုန္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္၊ လႇည္းကူး။
၉။ ရႇမ္းျပည္နယ္

(က) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
ကေလာ
(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
(လာ႐ႈိး-တန့္ယန္း-မိုင္းရယ္-သိႏၷီ-ကြမ္းလံု)
၁၀။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

(က) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၅)ေနရာ
ပုသိမ္၊ မအူပင္၊ ေျမာင္းျမ၊ ၀ါးခယ္မ၊ ျမန္ေအာင္
(ခ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
(ဖ်ာပံု-ေဒးဒရဲ)
(ဂ) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာ
(ေရၾကည္-၂)
မိုေကာင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္မ်ား အမည္စာရင္း
၁။ ဦးမိုးၿမင့္ၿမတ္ (NDF)
၂။ ေဒၚခင္ၾကည္ (NLD)
၃။ ဦးစိုင္းသန္းတင့္ေအာင္ (SNDP)
၄။ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ (USDP)
၅။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ (တစ္သီးပုဂၢလ)
ဗန္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္မ်ား အမည္စာရင္း
၁။ ဦးဘၿမင့္ (NLD)
၂။ ဦးတင္ေဌး (တစည)
၃။ ဦးၿမင့္စိုး (USDP)

ဖားကန္႕မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္မ်ား အမည္စာရင္း
၁။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ (NDF)
၂။ ဦးစိုင္းသိန္းထြန္း (USDP)
၃။ ဦးဒါရွီလဆိုင္း (NLD)
၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ပါတီမ်ား
၁။ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီ
၂။ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ
၃။ ကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏႇင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ
၄။ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)
၅။ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ(ျမန္မာ)
၆။ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၇။ ရႇမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၈။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၉။ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ
၁၀။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
၁၁။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
၁၂။ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီပါတီ
၁၃။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္
၁၄။ ညီညြတ္ေရးႏႇင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
၁၅။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၁၆။ ျမန္မာ့လူေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
၁၇။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ

Myanmar Expressမွကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးမယ့္သူေတြအတြက္ ရက္သတ္မွတ္ၿပီ


ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြက လာမယ့္ မတ္လ ၃၀ ရက္နဲ႔ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီကေန ညေန ၆း၀၀ နာရီအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးရမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူက မဲ႐ုံကို ကိုယ္တုိင္မလာေရာက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာကေန ႀကိဳတင္မဲ ေတာင္းခံၿပီး ကိုယ္တုိင္ႀကိဳတင္ ဆႏၵျပဳထားတဲ့ မဲလက္မွတ္ကို လံုၿခံဳေအာင္ စာအိတ္နဲ႔ ပိတ္ထည့္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာကို ေပးပို႔တဲ့ မဲလက္မွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးက ႀကိဳတင္မဲေတြကို ပါတီေတြက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ေတြေရွ႕မွာပဲ မဲေရတြက္သြားမယ္လုိ႔ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္႐ုံးမွ တာဝန္ယူေျဖၾကားေပးသူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံက သိရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ကို ေပးပို႔တဲ့ ႀကိဳတင္မဲေတြကိုလည္း ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၆း၀၀ နာရီမတိုင္မီ မဲ႐ုံမွဴးဆီ ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူဝန္ထမ္းတစ္ဦးက “၂၀၁၀ တုန္းက ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ရတဲ့ႀကိဳတင္မဲက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲေၾကာင့္ ႏုိင္သြားတာ၊ ႐ႈံးသြားတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ ႀကိဳတင္မဲမွာ မဲလိမ္တာမ်ဳိး မရွိေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္ အာမခံပါတယ္” လို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းကုိ  MEG သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။


Myanmar Expressမွကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

ေတာ္ပါၿပီ ေဒါင္းရယ္


ဟိုးတုန္းကေတာ႔ ေဒါင္းပ်ိဳေပါ႔.. ဒီေလာက္ ႏွစ္ေတြၾကာမွေတာ႔ ေဒါင္းအိုေတြ ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ.. အေမႊးေတြ အေတာင္ေတြ လည္း မစံုေတာ႔ဘူး..။ တုန္တုန္ရင္ရင္ လႈပ္စိလႈပ္စိ၊ မပ်က္မသားနဲ႔..။ အေမြဆက္ခံတဲ႔ ေဒါင္းေတြေကာ မရွိဘူးလား မဟုတ္ပါဘူး.. ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေဒါင္းေသြးစစ္စစ္ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး.. ပက္ဝန္းက်င္က လင္းတ ေသြးေတြ ေရာကုန္ၾကပါၿပီ.. ဒီေတာ႔ ေဒါင္းေပါက္ေလးေတြက ေဒါင္းတစ္ပိုင္း၊ လင္းတ တပိုင္း ျဖစ္လို႔..။ ေဒါင္းအိုေတြနဲ႔ ေဒါင္းတပိုင္း လင္းတ တပိုင္း ေပါက္စေတြနဲ႔ကလည္း မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္.. အဲ႔ဒီ မ်ိဳးမစစ္ေဒါင္းေတြနဲ႔ ေဒါင္းအိုေတြၾကားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံႀကီးလည္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာေတြ မ်ားစြာ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနပါၿပီ..။ နိုင္ငံေကာင္းေအာင္ တစ္ခုမွလည္း မလုပ္တဲ႔အျပင္၊ ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနတာေတြ ရပ္သင္႔ၿပီ..။ ဘာမသိ ညာမသိ လူငယ္၊ လူႀကီး ရဟန္းေတြလည္း အနီးမွာရွိတဲ႔ မ်ိဳးမစစ္ေဒါင္းလင္းတ ေတြေၾကာင္႔ မိုက္ရူးရဲေတြလုပ္ခဲ႔ၾကလို႔ ေသြးေျမၾကရတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ အေဝးက မ်ိဳးမစစ္ ေဒါင္းလင္းတ မ်ားကလည္း ေဒါင္းပံုေလးျပၿပီး ေတာေရး၊ ေတာင္ေရး (ေတာကူး၊ ေတာင္ကူး ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ္႔မယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ နိုင္ငံေရးအသိ၊ နိုင္ငံေရးေလ႔လာမႈနဲ႔ ေရးတာ တစ္ခုမွမရွိပါဘူး) ေတြေၾကာင္႔.. ျပည္ပေရာက္ လူငယ္ေတြလည္း လင္းတစိတ္ေတြဝင္ကုန္ၾကၿပီး အားရင္ ျမန္မာနုိင္ငံႀကီးကို ထိုးဆိတ္ခ်င္ေနၾကပါေတာ႔တယ္။ ကိုယ္တုိင္မထိုးဆိတ္နုိင္ရင္ေတာင္ လင္းတႀကီးမ်ားကို အားကိုၿပီး ထိုးဆိတ္ခိုင္းေနၾကေတာ႔ ေရွ႕ကိုမေရာက္ေတာ႔ဘူး။ ေဒါင္းေခတ္လည္း ကုန္တာၾကာပါၿပီ.. ေဒါင္းအိုေတြလည္း ဖင္ေျပာင္ေနပါၿပီ..။ ေဒါင္းျပၿပီး ေဒၚလာေတာင္းေနတဲ႔ ဘေလာ႔ေတြလည္း ရွက္သင္႔ပါၿပီ.......။

Sunday, March 11, 2012

ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏွာေခါင္းရႈံ႕ခဲ့တဲ့ ေရေပၚစီလူတန္းစားေတြ

“ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ ဗဟုသုတက နိမ့္က်ေနေသး ေလေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား” အသက္ႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္ဝန္းက်င္ လူငယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကတိုင္း ဒီေမးခြန္း တစ္ခုကို ေမးၿမဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ အေနာက္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြလို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္မွတ္ ေနၾကဟန္ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏွာေခါင္း ႐ႈံစရာလို႔ ယူဆၿပီး တစ္သက္လံုး ေဝးေဝးေရွာင္ခဲ့တဲ့ ေရေပၚဆီ လူတန္းစား “အီလစ္”(elite) ေတြ ေျပာတဲ့ စကားသံေတြ ၾကားၿပီး “နေဝတိမ္ေတာင္” ျဖစ္ေနၾကပံု ရပါတယ္။


အေပၚယံမွာ ေဝ့ကာဝဲကာ
ေရေပၚဆီ လူတန္းစား ဆိုတာက အမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္းမွာ ေရေပၚဆီလို အေပၚယံမွာခ်ည္း ေဝ့ေနေလ့ရွိလို႔ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားလို႔ ေခၚတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ၿမိဳ႕ႀကီးသားေတြ ျဖစ္ေတာ့ လည္လည္ပတ္ပတ္ ရွိၾကတယ္။ ဘယ္သူ တန္ခိုးရွိသလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး တန္ခိုးရွိသူတိုင္းနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္း အျမတ္ထုတ္တတ္ၾကတယ္။ ေပါင္းေနတဲ့ သူ တန္ခိုးအေရာင္ မွိန္သြားရင္ ခ်က္ခ်င္းစြန္႔ခြာၿပီး အေရာင္ေတာက္သူကို ေျပးကပ္ေလ့ ရွိတယ္။ ရာသီဥတုကို လိုက္ၿပီး အေရာင္ ေျပာင္းတတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေခတ္တိုင္း ေခတ္တိုင္း အေပၚယံလႊြာမွာခ်ည္း ေဝ့ကာဝဲကာ ေနၾက ေလေတာ့ လူေတြကို အၿမဲတမ္း ငံုၾကည့္ေလ့ရွိတယ္။ တန္ခိုးေရာင္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ လက္တဲ့သူ မဟုတ္ရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အထင္ႀကီးတာ မဟုတ္ဘူး။ဒီေတာ့ လူေတြၾကား ဘယ္ေတာ့မွ မေနဘူး။ လူေတြ အေၾကာင္းလည္း ဘာမွမသိဘူး။ လူေတြ အေၾကာင္း မသိေတာ့ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းလည္း ဘာမွ မသိပါဘူး။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံႀကီး တိုးတက္ပံုေတြ၊ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး စည္ကားပံုေတြ အေၾကာင္း အမ်ားႀကီး ေျပာႏိုင္ေပမယ့္၊ လယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ယာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ကိုင္းဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးရင္ေတာင္ မွန္ေအာင္ ေျဖႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဆယ္ဆသာတယ္
ဒီလို လူေတြဟာ တိုင္းေရးျပည္ေရး ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ သူတို႔လို ေရေပၚဆီေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္။ လက္လုပ္လက္စား လူသာမန္ ေတြနဲ႔ လားလားမွ ထိုက္တန္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရဆိုတာ ပညာတတ္ ေရေပၚဆီေတြသာ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္တာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊ ဆင္းရဲလို႔ ပညာေကာင္းေကာင္း မသင္ႏိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာ ေရခ်ိန္ဟာ အင္မတန္ နိမ့္တယ္။ ဒီလူေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္လို႔ မရေသးဘူးလို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒီစကားေတြ ၾကားပါမ်ားေတာ့ လူငယ္ေတြက နားေယာင္ၿပီး ဟုတ္ႏိုးႏိုး ထင္ေနရွာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟာ တျခား ႏိုင္ငံႀကီးသားေတြေလာက္ ႏိုင္ငံေရး အသိမျမင့္ဘူး ဆိုေတာင္မွ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕စရာ သေဘာထားၿပီး ဘယ္တုန္းကမွ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ေတြမွာ မပါဝင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေရေပၚဆီ လူေတြထက္ေတာ့ ဆယ္ျပန္ ဆယ္ဆမက ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမင့္မားတယ္လို႔ ရွင္းျပလိုက္ရ ပါတယ္။

လိမ္မွန္းညာမွန္းမသိတဲ့ လူမ်ိဳး
ျမန္မာလူမ်ိဳးဟာ တျခား ေနရာမ်ားမွာ ညံ့ခ်င္ညံ့မယ္။ ႏိုင္ငံေရး အသိမွာေတာ့ ထိပ္တန္းက ရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရက ၉၁ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔၊ ဒိုမီနီယံ အဆင့္ေပးမယ္ တို႔နဲ႔ လွည့္စားခဲ့ေပမယ့္ လိမ္တာကုိ လိမ္မွန္းသိ၊ ညာတာကို ညာမွန္းသိလို႔ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရးမွ တစ္ပါး ဘာမွ မလိုခ်င္ဘူးလို႔ အျပတ္ ေျပာခဲ့တာပါ။ ပါးစပ္ေျပာသာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕မွာလည္း မရရတဲ့နည္းနဲ႔ ယူမယ္ဆိုတာ အထင္အရွား ျပခဲ့တာပါ။ ဂ်ပန္ေခတ္မွာလည္း ဂ်ပန္ေပးတဲ့ လြတ္လပ္ေရး နဲ႔တင္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ မေနခဲ့ပါဘူး။ လိမ္တာကို လိမ္မွန္းသိလို႔ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ေရွးလူႀကီးေတြကသာ ေပးတာေလးယူၿပီး ေရာင့္ရဲေနလိုက္ၾကရင္ ဒီေန႔ လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးရယ္လို႔ ရွိလာမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။

ရန္/ငါျပတ္လို႔
လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ ရည္မွန္းခ်က္ တိက် ခိုင္မာၿပီး၊ ရန္/ ငါ ျပတ္သား ခဲ့ၾကလို႔သာ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တာပါ။ ဒီကေန႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြ ထဲမွာ ဝင့္ဝင့္ႂကြားႂကြား ျဖစ္ေနတဲ့ မေလးရွား ႏိုင္ငံဆိုရင္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္က်မွ လံုးဝ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့တာပါ။အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသိ နိမ့္က်တယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို လုံးဝ လက္မခံပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ က ေရေပၚဆီ လူေတြေလာက္က ေျပာတာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ အထင္ႀကီး ကိုးကြယ္တဲ့ အေနာက္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူလို႔ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေရးဂု႐ု” ဆိုသူေတြ ေျပာတာလည္း လက္မခံ ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဒဏ္၊ ဖက္ဆစ္ဒဏ္၊ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ေတြကို ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြေလာက္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္တဲ့လူ ဘယ္မွာမွ မရွိႏိုင္ပါဘူး။

မ်က္ႏွာေျပာင္သူေတြ
မ်က္ကန္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ ဒီလိုေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ခန္႔တဲ့ “ဂု႐ု”ေတြ ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဖတ္ထားဖူးလို႔ ေျပာတာပါ။ ဆင္စြယ္ ရဲတိုက္ႀကီးေတြ ထဲက စာအုပ္ေတြမွာ လွန္ေလွာရွာေဖြၿပီး သူမ်ားတကာ ေရးထားတဲ့ သီအိုရီေတြနဲ႔ ခ်ိန္ညိႇၿပီး ေရးသား ထားတာမ်ိဳး ေတြသာ မ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ သိပၸံပညာရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္လို႔ ဂ်ီၾသေမႀကီ တြက္သလို၊ သခ်ၤာတြက္သလို၊ တြက္လို႔ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ လူေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ ေနတာ ျဖစ္လို႔ လူေတြရဲ႕ ဘဝ၊ လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို အေလးထားၿပီး စဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူေတြ ၾကားမဝင္ဖူးတဲ့ ေရေပၚဆီ “အီလစ္”ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား “ဂု႐ု”ေတြက ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘဝ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ျမန္မာေတြထက္ ပိုသိတယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တဲ့ လူေတြပဲလို႔သာ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


လူထုစိန္ဝင္း

Saturday, March 10, 2012

ေၿပာလည္းေၿပာခ်င္စရာပါလား.....အေမ

ေၿပာလည္းေၿပာခ်င္စရာပါလား.....အေမေရ......ဘယ္လို ယုံၾကည္မွဳနဲ ့ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုလြဲေပးနိုင္ပါ့မလဲ?
အရင္ဆုံး အေမ ့သားေတြကို စည္းကမ္းရိွေအာင္ အရင္သင္ေပးလိုက္ပါအုန္းဗ်ာ...ၿပည္သူေတြကို ခ်စ္တယ္
ၿပည္သူေတြကိုအေလးထားတယ္ဆိုအခုေတာ့ အေမ တို ့အဖြဲကသက္ေသေတြၿပေနၾကၿပီေပါ့ ....အေမခ်စ္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ? မိုက္ေလးတစ္လုံးနဲ ့စင္ၿမင္ေပၚတက္ေၿပာရတဲ ့အခ်ိန္ကေလးပဲလားအေမ.....လူဆိုတဲ ့အမ်ိဳးကလည္း အာဏာမွာရစ္မွဳးေပ်ာ္ပါးတတ္တယ္ဆိုတဲ ့စကားက အေမ အတြက္ေရာမွန္ေနၿပီလား........? ကို ့ကိုခ်စ္တဲ ့ၿပည္သူေတြကို ကိုကဆိုဆုံးမရင္ရနုိင္ပါတယ္အေမ အေမ့ အေနနဲ ့စည္းကမ္းရိွၾကပါ....လိုက္နာၾကပါ လို ့ တခြန္းတေလမေၿပာပဲ အေမဘာစကားေတြကို ၿမိန္ရွည္ရွက္ေရ နဲ ့အေမေၿပာေနပါသလဲ..? အေမ အၾကီးၾကီးေတြမေၿပာပါနဲ ့အုန္း အခုအေမလုပ္နုိင္တဲ ့ အေမ့ကိုခ်စ္တဲ ့ အေမ့ၿပည္သူေတြကို အေမစည္းကမ္းရိွေအာင္လုပ္ေပးလိုက္ပါအုန္း အေမစြမ္းနိုင္မယ္ဆုိေပါ့။
ၿပည္သူေတြဆိုတာ ကို ့ရဲ ့သားသမီးေတြပါလုိ ့အေမေၿပာဖူးတယ္ေနာ္ အလိုလိုက္တဲ ့သား တေန ့အေမ ့ကိုဒုကၡေပးမွာမဆိုးရိမ္ဘူးလား.....အေမလိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ ့ စစ္မွန္တဲ ့ဒီမိုကေရစီ....ကြ်န္ေတာ့္ေတာ့ ရင္ေလးမိပါတယ္အေမ... အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ ့အေမ မိန္ ့ခြန္းေတြနဲ ့ အေမေလ....အခုခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ့္တို ့အေပၚဘာလုပ္ေပးခဲ ့ေသးလို ့လဲ.....အေမကေတာ့ေၿပာမွာေပါ့ ငါ့မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ မရိွတာတဲ ့..
ဒါဆိုရင္ေတာ့အေမ ကအခြင့္အေရးသမားၾကီးေပါ့....လူေတာ္ေတြဆိုတာ...အခြင့္အေရးကိုေစာင့္ေမ်ာ္ၿပီး.....ကံကိုသာရိုးမယ္ဖြဲ ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့
အခုခ်ိန္ထိ ကမၻာမွာ လူခြ်န္လူေကာင္းေတြရိွလာနိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်ာ.....။ ကြ်န္ေတာ္ဂုဏ္ယူခ်င္တယ္ အေမ....အေမ့ရဲ ့ အစြမ္းေၾကာင့္ရတာပဲလိုခ်င္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္ အေမက လက္ညိွဳးထိုးၿပခ်င္ေလာက္ေအာင္ စံနမွဳနာထားခ်င္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းကြက္ေတြရွာေနတာ ကြ်န္ေတာ္ အခုခ်ိန္ထိ မေတြ ့ေသးပါလား အေမ.....အခု အေမ့ေနာက္ကိုလိုက္ေနၾကတဲ ့အေမ ့ကိုခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ ့အေမ ့သား၊သမီးေတြက မတူကြဲၿပား ထင္ၿမင္ခ်က္လက္တစ္ဆုတ္နဲ ့အရင္အစုိးရကို မၾကိဳက္လို ့ဆိုတဲ ့အေတြးေလးနဲ ့အေမ ့ေနာက္ကို ဘုမသိဘမသိနဲ ့လိုက္ေနၾကတာ.....မသိရင္အေမရယ္....ကုလားဘုရားပြဲလွည့္ေနသလိုပဲ......အေမ ့သားေတြကေၿပာၾကေသးတယ္အေမ....
ငါကNLDကဆိုၿပီး...လမ္းေၿပာင္းၿပန္ယာဥ္ေတြေမာင္းလို ့အေမကဒါေတြကိုမ်ား ခြင့္ၿပဳထားသလားအေမ ။အေမ စဥ္းစားၾကည့္ပါ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ ့သူတေယာက္အေနနဲ ့ အေမ ကိုယုံၾကည္ခ်င္ေပမယ့္ ယုံၾကည္လို ့မရဘူး အစကတည္းက ၿမန္မာနိုင္ငံကိုကယ္တင္ပါမယ္ဆိုတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္အေမ့မွာရိွခဲ ့လို ့လား.....အမ်ိဳးကိုမခ်စ္လို ့ေတာင္အေမကတိုင္းတပါးသားနဲ ့ေတာင္ယူခဲ ့ေသးတာပဲအေမ....အေမ့သမီးေတြကိုအေမ ဘယ္လို သြန္သင္ဆုံးမၾကမလဲ....အေမ ။အေမ ့အစားရင္ေမာမိပါတယ္...“ ငါ့လိုပဲ တိုင္းတပါးသားယူ ေကာင္းတယ္”လို ့အေမေထာပနာေတြၿပဳေနမလား......ဟူး......ရင္ေမာမိပါတယ္အေမ......ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရိွ စာနာစိတ္မရိွတဲ ့အေမ ့တို ့လိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳ းေတာ့.....နိုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုပုံအပ္မယ့္အေရး စဥ္းစားဖို ့ေတာ့လိုေနၿပီအေမ............။